Skip to content Skip to footer

DWDD w Łomży

W dniu 5 listopada 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży uczestniczyliśmy w Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii warszawskiej. Po wspólnej Jutrzni i zawiązaniu wspólnoty dokonanej przez parę filialną DK, Beatę i Krzysztofa Krawczyków oraz moderatora naszej filii, ks. Aleksandra Suchockiego, podjęliśmy w grupach refleksję nad tematem: „Życie w świetle = nowa kultura”.

W oparciu o fragmenty referatu programowego ks. Marka Sędka, moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, z ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych, zastanawialiśmy się czym jest i jakie znaczenie ma dla nas ewangelizacja świata zgodnie z 9 Drogowskazem tj. Nową Kulturą, opartą na wyzwalającej mocy Chrystusowego dzieła odkupienia. Dzieliliśmy się pomysłami promowania w środowiskach, w których żyjemy, stylu życia dojrzałego, radosnego, wolnego od lęku i wszystkiego, co może uzależniać i zniewalać współczesnego człowieka, odbierając mu godność i nadzieję. Wszyscy byliśmy zgodni, że potrzeba dziś prawdziwych świadków, którzy poprzez różnego rodzaju działania, w szczególności przynależność do dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, będą odważnie uczestniczyć w tworzeniu nowej kultury, przeciwstawnej współczesnym trendom materializmu, seksualizacji i konsumpcjonizmu. Potrzeba świadectwa  może być wyrażana poprzez ofiarę całkowitej abstynencji od alkoholu, jako zewnętrznego, widzialnego znaku oddania się Bogu w miłości do drugiego człowieka, jak i wewnętrznej wolności od wszelkich zniewoleń współczesnej cywilizacji dobrobytu oraz szerzenia kultury czystości i skromności, jako wyrazu szacunku dla każdej osoby ludzkiej.

Po spotkaniu w grupach, o godzinie 12.00 uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, sprawowanej przez ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego, biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej. Słowa Św. Pawła, usłyszane z Listu do Filipian: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13) utwierdziły nas w naszych postanowieniach kroczenia w prawdzie i świetle Bożego Syna.

Po obiedzie odbyło się spotkanie kręgu filialnego, na którym dzieliliśmy się życiem naszych diecezji, modliliśmy się w intencjach wszystkich rodzin DK oraz kontynuowaliśmy temat Życia w świetle, zastanawiając się w jaki sposób w naszych diecezjach możemy realizować Nową Kulturę, szczególnie w świętowaniu jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła. W tym czasie równolegle odbywały się spotkania poszczególnych diakonii ruchu.

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych zakończyliśmy krótkim podsumowaniem i modlitwą Nieszporów, by napełnieni radością ze wspólnego spotkania i zainspirowani zasłyszanym świadectwem, wyruszyć w drogę do domu. Bogu niech będą dzięki za ten czas poznawania wspólnoty i napełniania się Bożym duchem radości i nadziei! 

Teresa i Piotr Bibikowie

Ps. Następne spotkanie DWDD zaplanowane jest na 25.03.2023 w Drohiczynie.

Copyright © M&K 2023

Masz pytania?
Napisz do nas: kontakt.oaza.lowicz@gmail.com