Skip to content Skip to footer

Oaza Modlitwy dla dzieci – Łowicz, 20-22.10.2023

W miniony weekend 20-22.10.2023 r. w Domu Modlitwy i Formacji – WSD w Łowiczu odbyła się Oaza Modlitwy dla dzieci ze św. Janem Pawłem II. W Oazie uczestniczyły dzieci z diecezji łowickiej oraz archidiecezji gnieźnieńskiej. Modlitwa i formacja moderowane przez ks. Tomasza Staszewskiego i ks. Sylwestra Bernata – moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie diecezji łowickiej i dyrektora Domu – przebiegały pod hasłem „Żywy Kościół”.

Wsparcie i konkretną pomoc podczas przygotowań do Oazy i w jej trakcie okazali animatorzy, rodzice, katecheci, księża, siostry zakonne, Wydział Duszpasterski Kurii Łowickiej, Biskupi łowiccy, za co Ruch Światło-Życie jest ogromnie wdzięczny. 

W programie dnia były m.in. sakrament spowiedzi św., w którym pomagali zaproszeni z różnych parafii księża na czele z bp. Wojciechem Osialem, modlitwa poranna, Namiot Spotkania, szkoła śpiewu, Msza święta, konferencja, spotkania w grupach, zabawy integracyjne w ogrodzie, film o św. Janie Pawle II, różaniec, piłka nożna, pogodny wieczór, adoracja. 

Podczas konferencji pt. Żywy Kościół prowadzonej przez ks. Tomasza oraz podczas spotkań w grupach z animatorami, dzieci zatrzymywały się i poznawały obrazy Kościoła. Owocem tych spotkań był pogodny wieczór, podczas którego każda grupa przedstawiała, w sposób przez siebie odczytany, obraz żywego Kościoła. 

W czasie sobotniej Eucharystii, której przewodził ks. Rafał Woronowski, w homilii m.in. podkreślił wagę osoby św. Jana Pawła II, a także docenił obecność znaczącej liczby uczestników tej Oazy (150 osób), zwracając uwagę na fakt, że wśród rozmaitych aktywności i atrakcji, jakie dzieci mogły wybrać w weekend wolny od zajęć szkolnych, wybrały uczestnictwo w Oazie Modlitwy.

W niedzielnej Mszy świętej ks. Sylwester Bernat, odwołując się do odczytanej Ewangelii, skierował pytanie, czy w zajęciach pozalekcyjnych rodzice planują swoim dzieciom czas dla Boga, czy pośród całego tygodnia zapełnionego zajęciami pozalekcyjnymi planują czas na formację spędzaną z Bogiem. Uczestnictwo dzieci w wieczornych adoracjach podczas rekolekcji, prośba dzieci o tę adorację, czyli o czas spędzany bezpośrednio z Bogiem, pokazuje głód Boga w sercach tych dzieci.

Przed powrotem do domu, wdzięczni Panu Bogu za wspaniały czas modlitewnego spotkania w duchu jedności, pod orędownictwem św. Jana Pawła II obecnego w relikwiach, uczestnicy wraz z rodzicami i bliskimi (razem ok. 300 osób) zaśpiewali Barkę i wykonali pamiątkowe wspólne zdjęcie.

Po zakończeniu Oazy swoją refleksją podzielił się Dyrektor Domu, ks. Sylwester: „Te dni kolejny raz pokazały i uświadomiły mi, jak mocno dzieci ukochały Adoracje. To jest piękne. Dziękuję zaangażowanym w każdy najmniejszy nawet sposób za posługę na tym OM-ie. Każdy dołożył swą cegiełkę i powstaje Dom. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół Żywy i prawdziwy to jest wspólnota serc. Doświadczyłem tego tutaj w tym czasie”.

Tekst: ks. Sylwester Bernat, Anna Torbicka

Zdjęcia: Anna Torbicka

Copyright © M&K 2023

Konto diecezjalne:
STOWARZYSZENIE DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
NR KONTA: 06 1240 1574 1111 0010 9045 3697

Masz pytania?
Napisz do nas: kontakt.oaza.lowicz@gmail.com