Skip to content Skip to footer

Oaza Nowego Życia II stopnia (27.06.-13.07.2023)

Oaza Nowego Życia I stopnia to 15-dniowe rekolekcje dla młodzieży, która przeżyła już swoje rekolekcje ONŻ I stopnia. Bardzo ważne jest przygotowanie w czasie pracy rocznej – omówienie 11 rozmów ewangelicznych oraz przyjęcie 10 kroków ku Dojrzałości Chrześcijańskiej. W czasie rekolekcji II ONŻ dużo uwagi poświęca się Księdze Wyjścia oraz zrozumieniu Oazy i odkrywaniu swojego powołania w niej.

Data rozpoczęcia: 27 czerwca 2023

Data zakończenia: 13 lipca 2023

Miejsce: Ochotnica Dolna

Zapisy ruszą na wiosnę!

Copyright © M&K 2023

Masz pytania?
Napisz do nas: kontakt.oaza.lowicz@gmail.com