Skip to content Skip to footer

Spotkanie Odpowiedzialnych DK – Częstochowa, 13-15 stycznia 2023 r.

„Rozeznanie jest żmudne, ale niezbędne, aby żyć. Wymaga, bym znał siebie, bym wiedział, co jest dla mnie dobre tu i teraz. Przede wszystkim wymaga synowskiej relacji z Bogiem.”

Papież Franciszek, 31.08.2022 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W dniach 13-15 stycznia 2023 r. w Częstochowie odbyło się doroczne Spotkanie Odpowiedzialnych Domowego Kościoła. Przewodnim tematem spotkania było „Rozeznawanie”. Usłyszeliśmy wiele świadectw i refleksji, którymi pragniemy się tu podzielić, jako że temat ten jest niezwykle ważny w życiu każdego z nas, a także w życiu naszej wspólnoty, która w tym roku wkracza w piękny jubileusz 50-lecia Domowego Kościoła.

Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk, Delegat KEP do spraw Ruchu Światło-Życie, inspirował nas, jak dobrze rozeznać, aby nasze życie, nasze wybory były zgodne z Bożą wolą. Trzeba nam nieustannie przeglądać się w lustrze Słowa Bożego, gdzie czytamy, że Jezus jest Tym, który przyszedł nam wszystko objawić, o wszystkim nas pouczyć. On jest „przedziwnym Doradcą”, który ma odpowiedź na każde nasze pytanie, zna nas najlepiej i dlatego tylko On – Książę Pokoju daje nam upragniony dar wewnętrznej harmonii.

Ks. Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski, podzielił się z nami świadectwem uczestniczenia, jeszcze jako młody kleryk, w pierwszej wakacyjnej oazie rodzin w 1973 r., która to dała początek Domowemu Kościołowi. Był niezwykle dumny i szczęśliwy, że dane mu było poznać naszego założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego i brać udział w początkach naszego istnienia. Na zakończenie sobotniej Eucharystii, której Ksiądz Arcybiskup przewodniczył, dostał od pary krajowej DK, Małgorzaty i Tomasza Kasprowiczów, zaproszenie na uroczystości Jubileuszowe 9 września 2023 r. w Częstochowie.

Ks. dr Piotr Wierzbicki, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego, prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej, w głoszonej do nas konferencji wyjaśniał, jak dobrze rozeznawać w oparciu o zasady Św. Ignacego Loyoli. Rozeznawanie zdefiniował jako nieustanne wybieranie – pomiędzy dobrem i złem, w świetle naszej wiary i Bożych przykazań oraz pomiędzy dwoma obiektywnymi dobrami, czyli co jest moją drogą i moim powołaniem, co najlepiej prowadzi mnie do Boga. Rozeznawanie jest zatem ważne, aby rozpoznać i wypełnić wolę Pana Boga. Ks. Piotr podkreślił, że są też w naszym życiu takie obszary, których nie rozeznajemy: czy mamy przestrzegać Bożych przykazań, czy mamy wypełniać prawo Boże i kościelne, czy mamy słuchać nauczania Kościoła. Cytując ks. Franciszka Blachnickiego ksiądz doktor wymienił także co jest potrzebne, aby rozeznawać, a mianowicie korzystanie ze źródeł Światła, jakimi są: rozum, sumienie, Słowo Boże i wiara.

Prelegent wymienił i opisał etapy dobrego wyboru według Św. Ignacego: świadomość miłości Boga do człowieka (Bóg jest Ojcem i nie zostawia nas samymi), otwartość człowieka na wszystko, czego Bóg chce (Panie, cokolwiek zechcesz), rozeznawanie na kilka sposobów – jasność bez wątpliwości (zadajemy Bogu pytanie na modlitwie i Pan daje nam światło, które nie pozostawia wątpliwości), poruszenie serca (badamy czy pojawiają się pocieszenia czy strapienia duchowe i co się dzieje podczas nich), ważenie racji (spokojnie posługuję się swoimi władzami naturalnymi, rozumem, ważąc czy moja decyzja przybliża mnie do celu, jakim dla każdego wierzącego jest wychwalanie Boga i zbawienie duszy), i wreszcie potwierdzenie wyboru (przedstawiam i ofiarowuję Bogu swój wybór, a On może potwierdzić go konkretnymi owocami, np. wewnętrznym pokojem, przekonaniem, że czas rozeznania dobiegł końca, rozwojem duchowym).

Spotkanie na auli zakończyliśmy Modlitwą z pierwszego tygodnia zwykłego: Wszechmogący Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu: daj mu poznać, co należy czynić i udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

Temat rozeznawania pojawił się również podczas pracy w grupach, w części formacyjnej kręgu filialnego i rozmów indywidualnych, a także w kontekście przygotowań do świętowania Jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła. Zastanawialiśmy się za co i jak możemy dziękować Panu Bogu, wspólnocie i osobom, które Pan postawił na naszej drodze rozwoju duchowego, małżeńskiego i rodzinnego. A ponieważ jubileusz to nie tylko wspominanie początków, jak mówił podczas niedzielnej homilii ks. Marek Sędek, Moderator Ruchu Światło-Życie, ale także patrzenie w przyszłość. Nasza refleksja dotyczyła też nowych wyzwań jakie stoją przed nami i tego, jak wchodzić głębiej w tę rzeczywistość duchową, jaką daje nam bycie w ruchu oazowym. Cytując słowa Pisma Św.: „To zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” (Iz49, 6), ksiądz moderator zachęcał do odkrywania i wypełniania zadań zleconych nam przez Pana Boga, abyśmy mieli udział w Chrystusowej misji zbawienia świata.

Pięknym wyrazem naszej wdzięczności będzie z pewnością wspólna modlitwa, zwłaszcza Eucharystia, i spotkanie w Częstochowie, 9 września br., na które wszyscy czujmy się zaproszeni! Z nadzieją na to świętowanie licznie przybyłych rodzin z całej Polski, obejmujemy modlitwą naszą diecezjalną wspólnotę Domowego Kościoła.

Teresa i Piotr Bibikowie

Copyright © M&K 2023

Konto diecezjalne:
STOWARZYSZENIE DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
NR KONTA: 06 1240 1574 1111 0010 9045 3697

Masz pytania?
Napisz do nas: kontakt.oaza.lowicz@gmail.com