Skip to content Skip to footer

Zasady udzielania dofinansowania rekolekcji

1.    Dofinansowaniem objęte są wyjazdy na rekolekcje formacyjne organizowane przez Domowy Kościół.

2.    Kwota dofinansowania to max. 50% kosztów udziału w rekolekcjach.

3.    Prośbę o dofinansowanie należy złożyć poprzez wypełnienie wniosku i przesłanie go do pary rejonowej.

4.    Wnioski o dofinansowanie należy składać najpóźniej do 31 maja, a informację o przyznanym dofinansowaniu para rejonowa przekaże do 15 czerwca.

5.    Kwota dofinansowania jest przekazywana bezpośrednio do pary odpowiedzialnej za organizację rekolekcji.

Copyright © M&K 2023

Konto diecezjalne:
STOWARZYSZENIE DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
NR KONTA: 06 1240 1574 1111 0010 9045 3697

Masz pytania?
Napisz do nas: kontakt.oaza.lowicz@gmail.com