Skip to content Skip to footer

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych jest jedną z diakonii formacyjnych (ich zadaniem jest organizowanie i prowadzenie formacji w Ruchu) i służy wszystkim sprawom związanym z oazą rekolekcyjną różnego rodzaju, typu i stopnia, a w szczególności: redaguje i rozprowadza karty zgłoszeniowe na rekolekcje, przyjmuje zgłoszenia uczestników, współpracuje z Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych oraz Centralną Diakonią Formacji Diakonii, zajmuje się dokumentacją zewnętrzną związaną z organizacją rekolekcji, sporządza statystyki rekolekcji oazowych, dba o ośrodki rekolekcyjne – bazę materialną.

Odpowiedzialni: Wanda i Piotr Stawiccy – Domowy Kościół

e-mail: p.staw@o2.pl

tel: 608 575 154

Odpowiedzialny: ks. Sylwester Bernat – Oaza Młodzieżowa i Dzieci Boże

e-mail: bernardzik@interia.pl

tel: 665 562 181

Moderator: ks. Paweł Pietrzak

e-mail: piegrande@poczta.fm

tel: 697 790 204

Diakonia
Muzyczna

Diecezjalną Diakonię Muzyczną tworzy młodzież związana z Ruchem Światło-Życie i małżeństwa z Domowego Kościoła. Spotkania ograniczają się na razie do prób przed wydarzeniami, na których odpowiadamy za oprawę muzyczną (np. Diecezjalne czy Rejonowe Dni Wspólnoty). Przed posługą gromadzimy się na modlitwie z księdzem moderatorem, oddając nasze talenty Bogu i prosząc, aby się nami posługiwał tak jak On sam chce.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób posługują muzycznie w parafii i w Ruchu (obecnie lub w przeszłości), jak również osoby, które nigdzie nie posługują, a chciałyby służyć muzycznie.

Odpowiedzialna: Ewa Dyra

e-mail: ewadyra@poczta.fm

tel: 603 035 817

Odpowiedzialni:Kinga i Daniel Stankiewiczowie

e-mail: para.rejon.spala@gmail.com

tel: 669 908 695

Moderator: ks. Sylwester Bernat

e-mail: bernardzik@interia.pl

tel: 665 562 181

Diakonia Komunikowania Społecznego

Diakonia Komunikowania Społecznego podejmuje służbę poprzez szeroko pojęty przekaz słowa i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych do tego mediów.

Podejmuje służbę ad intra i ad extra Ruchu, a także służbę ad intra i ad extra Kościoła by służyć wewnątrzkościelnemu dialogowi oraz dialogowi Kościoła i świata.

Chcemy integrować rozproszone do tej pory internetowe dzieła wspólnot oazowych wokół jednej diecezjalnej strony internetowej całej Oazy.

Odpowiedzialna: Julia Bednarz

tel: 534 365 868

e-mail: kontakt.oaza.lowicz@gmail.com

Moderator: ks. Sylwester Bernat

e-mail: bernardzik@interia.pl

tel: 665 562 181

Diakonia
Miłosierdzia​

Diakonia powstała w 2016r., asygnował ją ks. Grzegorz Gołąb. Aktualnie w Diakonii Miłosierdzia posługuje 5 małżeństw z Domowego Kościoła. Diakonia poszukuje nowego księdza moderatora. Naszą misją jest propagowanie Bożego Miłosierdzia w kościele i wszędzie tam gdzie pracujemy, uczymy się i odpoczywamy.

Zadania Diakonii Miłosierdzia: aktywna pomoc potrzebującym, zbiórki odzieży, żywności, pomoc doraźna i długofalowa dla caritas, zbiórki środków finansowych na konkretne cele, modlitwy w wybranych intencjach i dziełach.

Diakonia ma swoją stronę internetową: www.dm.lowicz.pl, gdzie staramy się aktualizować 

na bieżąco wszelkie informacje. Są tam także adresy korespondencyjne i telefony kontaktowe, zapraszamy więc do kontaktu osoby potrzebujące oraz gotowe do pomocy.

Odpowiedzialni: Ania i Tomasz Sadowscy

e-mail: poczta@dm.lowicz.pl

tel: 604 444 803

Moderator: ks. Łukasz Owsianko

Diakonia
Modlitwy

“Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18,19)

Bardzo często w swoim życiu spotykamy się z sytuacjami, kiedy potrzebna jest wzmożona modlitwa w intencji jakiejś osoby, czy sprawy. Nie dźwigajmy tego trudu samotnie, bo modlitwa wstawiennicza, czyli taka, kiedy inni modlą się w twoich intencjach, nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi Pana Boga.

Za pośrednictwem naszej strony (sekcja “Módlmy się” na stronie głównej) możesz prosić o modlitwę w twoich intencjach, które każdego dnia są przedstawiane Bogu przez Diecezjalną Diakonię Modlitwy.

Odpowiedzialni: Marianna i Andrzej Borowscy

tel: 513 852 453

Moderator: ks. Stanisław Dusiło

Diakonia
Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna w ramach Ruchu Światło-Życie diecezji łowickiej za cel stawia sobie przygotowanie i pomoc w celebracjach liturgicznych, w których bierze udział Ruch zgodnie z normami reformy soborowej. Członkami diakonii są doświadczeni animatorzy, dorośli należący do Domowego Kościoła, ministranci i lektorzy. 

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do naszej grupy, prosimy o kontakt.

Moderator: ks. Adrian Czerwiński

e-mail: adrian.czerwinski@student.uksw.edu.pl

tel: 730 008 948

Diakonia
Ewangelizacji

Diakonia Ewangelizacji jest jedną z diakonii specjalistycznych Ruchu. Jej działalność skierowana jest zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz. Jej zadania najlepiej oddają słowa ks. Franciszka Blachnickiego: „Jasna świadomość, że celem pierwszej ewangelizacji jest doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, stanowi źródło i fundament całego życia chrześcijańskiego i jest szczególnym darem otrzymanym przez Ruch. Czyni z niego ruch ewangelizacyjny, czyli skoncentrowany na zadaniu prowadzenia ludzi do wiary pojętej jako osobowe spotkanie z Chrystusem. Powyższa świadomość prowadzi z kolei do odkrycia, że wielu nawet praktykujących chrześcijan i katolików wymaga ewangelizacji, albowiem brak im jeszcze fundamentu osobistego kontaktu z Chrystusem. Stwierdzenie tego stanowi rewelacyjną nowość przyniesioną przez adhortację Pawła VI „Evangelii nuntiandi”. Uznanie absolutnego priorytetu tego zadania prowadzi do rewizji odnowy całego stylu tzw. duszpasterstwa, co stanowi pilne zadanie podjęte świadomie przez Ruch, jako szczególny charyzmat.” (ks. Franciszek Blachnicki, „List z Boliwii”)

Odpowiedzialni: Agnieszka i Adam Dukaczewscy

e-mail: adukacze@gmail.com

Moderator: ks. Tomasz Staszewski

e-mail: tomas-ens@o2.pl

tel: 661 587 753

Diakonia
Wyzwolenia

KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas 1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dla członków Krucjaty abstynencja to: czyn osobistej wolności, zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa, wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości, skuteczny środek przemiany obyczajów, sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru, ważny środek profilaktyczny i wychowawczy, znak miłości do Ojczyzny.

Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest: 1. ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka, 2. modlitwa indywidualna i wspólnotowa, 3. post, czyli całkowita abstynencja od alkoholu.

Odpowiedzialni: Magdalena i Mariusz Muchowie

e-mail: diakoniawyzwolenia.lowicz@gmail.com

tel: 506 345 830

Moderator: ks. Zbigniew Kaliński

e-mail: kalzibi@poczta.fm

tel: 604 245 030

Diakonia
Misyjna

Diakonia Misyjna Ruchu Światło- Życie Diecezji Łowickiej powstała w 2019 roku. Impulsem do jej utworzenia był wyjazd w 2017 roku Piotra Podkańskiego w roli animatora rekolekcji ONŻ I na Ukrainę w ramach Centralnej Diakonii Misyjnej Ruchu Światło Życie. Po tym doświadczeniu i licznych rozmowach, zapadła decyzja o utworzeniu Diakonii w naszej diecezji, aby młodzież i dorośli mogli się dowiadywać o działalności misyjnej prowadzonej przez oazę na całym świecie. W tym celu, od samego początku zaczął działać profil na facebooku, informujący o aktualnej działalności misyjnej. 

Pierwszym odpowiedzialnym został Piotr Podkański, który w minionych latach uczestniczył w różnych wydarzeniach środowisk misyjnych w naszym kraju. Po niedługim czasie dołączyła do niego Aleksandra Pusz, która wniosła nowy powiew młodości, reprezentując młodszą część diecezjalnych oazowiczów. Obydwoje odbyli formację i rekolekcje ONŻ III stopnia. 

Wszystkie osoby, które pragną zgłębić wiedzę na temat działalności misyjnej Kościoła Katolickiego, a w szczególności Ruchu Światło-Życie na całym świecie, proszone są o odwiedzenia profilu facebookowego pod adresem Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie Diecezji Łowickiej | Facebook lub wysłanie wiadomości na wybrany adres mailowy. Każda osoba uzyska wiedzę na temat misji, a także cenne informację o tym, jakie należy spełnić wymagania, aby stać się wolontariuszem misyjnym i wyjechać do tej pięknej posługi oraz jak pomagać dziełom misyjnym bez konieczności wyjazdu z Polski. Na wszelkie pytania z radością odpowiemy i pokierujemy we właściwe miejsce. Serdecznie zapraszamy młodzież, dorosłych i członków Domowego Kościoła i polecamy Strony do odwiedzenia: 

Centralna Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie | Facebook

Centralna diakonia misyjna – CENTRALNA DIAKONIA MISYJNA Ruchu Światło-Życie (oaza.pl) 

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji (misje.pl)

Strona główna – Papieskie Dzieła Misyjne (missio.org.pl) 

Jeden z filmów ukazujący rekolekcje oazowe w Afryce:

Kenia, Misje w Afryce | Kenya, Mission in Africa – YouTube

Odpowiedzialni:

Aleksandra Pusz: ola.pusz@wp.pl

Piotr Podkański: fidesvocatio@wp.pl 

Moderator: ks. Sylwester Bernat

e-mail: bernardzik@interia.pl

tel: 665 562 181

Diakonia
Życia

Diakonia Życia Diecezji Łowickiej spotyka się od 2005 roku. Posługa w Diakonii wiąże się z bardzo realnym i wielowymiarowym dotknięciem tajemnicy życia człowieka. Można wyróżnić tu kilka głównych tematów (obszarów działalności): 

 1. Obrona życia.
  • Podejmowanie i wspieranie różnego rodzaju działań związanych z obroną i promocją życia, w całym jego cyklu – od poczęcia do naturalnej śmierci, zarówno wśród członków ruchu jak i na zewnątrz: w swoich parafiach, miastach czy wśród lokalnej społeczności.
  • Czynne włączanie się, współorganizowanie lub pomoc w organizacji takich inicjatyw jak Marsz dla Życia i Rodziny, Sympozjum “Dar Życia”, Diecezjalny Dzień Kobiet.
  • Włączanie się w zbiórkę podpisów pod projektami inicjatyw ustawodawczych obejmujących prawną ochronę życia poczętego czy organizowanie wystaw o tematyce proliferskiej “Stop aborcji”, “Matki mężne i szalone”.
 2. Seksualność człowieka według Bożego planu.
  • Praca jako doradcy życia rodzinnego i nauczyciele metod NPR w przyparafialnych poradniach życia rodzinnego.
  • Prelekcje na temat seksualności człowieka, męskości i kobiecości według Bożego planu, a także obrony życia i metod naturalnego planowania rodziny podczas różnego rodzaju rekolekcji, warsztatów i spotkań.
 3. Służba małżeństwu i rodzinie.
  • Podejmowanie inicjatyw, współpraca oraz włączanie się w działania na zewnątrz ruchu, w innych środowiskach i wspólnotach, podejmowane w służbie małżeństwu i rodzinie, np. marsze, konferencje, imprezy kulturalne.
  • Konferencje dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa i regulacji poczęć oraz kształtowania życia rodzinnego i środowiska wychowawczego w domu.
 4. Budowanie tożsamości i postawy chrześcijańskiej wśród członków Ruchu i na zewnątrz wspólnoty.
  • Świadectwo życia i własna, regularna formacja członków diakonii, poprzez udział w rekolekcjach, szkoleniach i warsztatach o tematyce związanej z obroną życia i rodziny.
  • Podejmowanie przez członków diakonii modlitwy w tych intencjach: Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Różaniec Rodziców za dzieci, modlitwa i nabożeństwo w Dzień Dziecka Utraconego.

Zapraszamy małżeństwa i młodzież oazową do włączenia się w te działania i zasilenie szeregów naszej  diecezjalnej diakonii życia!

Odpowiedzialni: Teresa i Piotr Bibikowie

e-mail: para.dk.lowicz@wp.pl

tel: 601 365 395

Moderator: ks. Grzegorz Gołąb

e-mail: milgata@gmail.com

tel: 605 303 805

Copyright © M&K 2023

Konto diecezjalne:
STOWARZYSZENIE DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
NR KONTA: 06 1240 1574 1111 0010 9045 3697

Masz pytania?
Napisz do nas: kontakt.oaza.lowicz@gmail.com