Skip to content Skip to footer

Rejonowy Dzień Wspólnoty rejonu kutnowskiego – Kutno, 6.04.2024

W dniu 6 kwietnia w parafii św. Jana Chrzciciela w Kutnie odbył się rejonowy dzień wspólnoty rejonu kutnowskiego Domowego Kościoła. Brało w nim udział ponad 50 osób. Rozpoczęliśmy tradycyjnie od zapalenia świecy Oazy i zawiązania wspólnoty. Następnym punktem była konferencja pt. „Problemy w relacjach”, którą wygłosił ksiądz Jacek Zieliński, moderator rejonu kutnowskiego DK. Ksiądz Jacek kilkakrotnie podkreślił, że bez prawidłowej relacji z Jezusem nie może być mowy o prawidłowej relacji z drugim człowiekiem. Potrzebny jest czas i uwaga dla Boga i drugiego człowieka. Dziś wiele osób modli się przy okazji innych zajęć, np. odmawia różaniec jadąc samochodem. Dobre i to, ale trzeba uważać, żeby Bóg nie stał się dodatkiem do naszej codzienności, ale był na pierwszym miejscu. Relacje porównał do samochodu, trzeba o niego dbać, czasem nasmarować, wymienić jakąś część, ale przede wszystkim pojazd potrzebuje paliwa. W relacjach z drugim człowiekiem „paliwem” jest Jezus w Eucharystii. Budowanie relacji to akceptacja faktu, że wszyscy nie jesteśmy doskonali. Po konferencji był czas na Sakrament pojednania, a następnie Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem księdza proboszcza Mirosława Romanowskiego, gospodarza miejsca. W koncelebrze brali udział także proboszcz parafii w Domaniewicach ksiądz Wojciech Wawrzyniak oraz wikariusz parafii św. Jadwigi Królowej w Kutnie ksiądz Michał Szkupiński. Ksiądz Michał wygłosił piękną homilię w nawiązaniu do ewangelii z dnia (Mk 16, 9-15). Święty Marek w charakterystyczny dla siebie, oszczędny sposób opisuje objawienia Zmartwychwstałego Jezusa, najpierw Marii Magdalenie, a potem dwóm uczniom (idącym do Emaus). W końcu ukazał się wszystkim Jedenastu, zarzucając Im brak wiary, upór i zatwardziałość serca. Jednak nie mówi do Nich: „Panowie, to Ja Wam już dziękuję i wybieram innych”, ale to właśnie do Nich mówi: „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Dziś Jezus mówi to samo do nas.

Po Eucharystii spotkaliśmy się na agape, herbacie, kawie i ciastku.

Z ten dzień, wspólne spotkanie i modlitwę chwała Panu! 

Copyright © M&K 2023

Konto diecezjalne:
STOWARZYSZENIE DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
NR KONTA: 06 1240 1574 1111 0010 9045 3697

Masz pytania?
Napisz do nas: kontakt.oaza.lowicz@gmail.com